Schoolklas fotoalbum 01 - Zuster Calasanza - Sint Jozef meisjesschool

 

<  Terug naar schoolklassen menu  <

 

Sint Jozef meisjesschool 6e leerjaar 1962

Meisjesschool 1962 Zuster Calaszana

Bovenste rij : Staand van links naar rechts:


Gerda Luyten ( vroeger Gerardusstynenlaan 68 )
Jeannine Verdijk ( vroeger Laar )
Annie Ooms ( vroeger Kapelsesteenweg )
Mia Winckelmans ( vroeger Beekstraat )
Louisa Adriaenssens ( vroeger Laar )
Zuster Calasanza (vroeger klooster Prinshoeveweg )
Annemie Bernaerts ( vroeger Prinshoeveweg )

2de rij van links naar rechts:


Annemie Van Baeckel ( vroeger Kapelsesteenweg )
Martha Van Gestel (vroeger Kapelsesteenweg ) 
Jeannine Van Wesemael ( vroeger Kapelsesteenweg 247 )
Annemie Vervloet (vroeger Hof van delftlaan  )

Zittend van links naar rechts:


Anna Danneels (vroeger Laar ??? ) 
Chris Buytaert ( vroeger Oude Baan 35 )
Imelda Vervoort ( vroeger Gerardus stynenlaan )
Diane Gijbels (vroeger Gerardus stynenlaan ) 
Maria Joossens (vroeger in de hoeve, den Akker (of Oude Baan))

Merkt u fouten op, kent u ontbrekende gegevens of huisnummers van deze girls van Ekeren Donk?

Informatie of aanvullingen aub mailen naar Ludo Huybrechts via contact formulier onderaan website.

Contactformulier wordt gebruikt om spam (ongewenste) mails te vermijden. Het formulier komt in de mailbox van Ludo Huybrechts terecht. Vermeld dan wel op het formulier wat het onderwerp is, en op welke pagina (titel of hoofdpunt) je een correctie wenst aan te brengen, een verbetering, reactie of vraag hebt.

Wijlen Zuster Calasanza

Op 17 februari 2010 overleed Angelique Van Camp. Zuster Calasanza was haar kloosternaam. Ze ontleende die aan de heilige die zijn leven wijdde aan het onderwijs van arme en verlaten kinderen. Een zeer toepasselijke naam voor iemand
die zo lang in het onderwijs heeft gestaan op tal van plaatsen.
Zuster Calasanza werd geboren op 13 augustus 1914 te Broechem. In1930 volgde ze haar oudste zuster Marie naar het klooster van Vorselaar en wijdde gans haar leven toe aan God en de medemens sinds haar kloosterprofessie op 5 november 1931.
Na haar vorming en studie begon ze in 1934 haar loopbaan in het onderwijs.
In Grobbendonk,dan in Oosthoven en van 1936 tot 1953 in Nijlen, waar ze les gaf in verschillende leerjaren en in de beroepsschool. Daarna werd ze achtereenvolgens
overste en lesgeefster in Olen O.-L.- V., Berbroek en Ekeren Donk. Haar laatste actieve jaren in het onderwijs stond ze in Groot-Vorst. In juli 1979 opende Huize Nazareth zijn deuren. Zuster Calasanza, die intussen met pensioen was, mocht ernaartoe en beleefde er nog gelukkige jaren; ze bleef toegewijd en dienstbaar waar
zij kon tot op hoge leeftijd. 17 jaar lang was er haar tomeloze inzet voor generaties Nijlense kinderen en jongeren. Zij bracht hen niet alleen de kennis van rekenen, literatuur, geschiedenis en andere vakken bij, maar leerde hen ook de waarden en
normen broodnodig voor een warme samenleving.

Zuster Calasanza verdient beslist een plaats in de galerij van verdienstelijke Nijlenaren. Zij was een diepgelovige vrouw en een sterke persoonlijkheid. Haar leven lang werkte zij aan de opvoeding van de kinderen. Het bewijs dat de invloed van haar lessen niet gering was op de samenleving in ons dorp leveren haar oud-leerlingen tot
op heden. Moge deze bijdrage een blijvend aandenken zijn aan iemand die met een onuitputtelijke toewijding haar taken tussen ons uitvoerde.

Zuster Calasanza

Wijlen zuster Calasanza: onvergetelijk voor wie haar ooit kende...

<  Terug naar schoolklassen menu  <