BLOGS : Verhalen - Anekdotes - Weetjes van the boys & girls van Ekeren-Donk

 


Telkens er een reünie plaats vindt van the boys van Ekeren-Donk, worden er, het één al wat meer dan het andere, straffe verhalen verteld of anekdotes aangehaald. Ook leuke herinneringen of weetjes.
Ook worden regelmatig anekdotes ingezonden naar de webmaster


Anekdotes, verhalen of aanvullingen aub mailen naar Ludo Huybrechts via contact formulier onderaan website.

GAS boetes

(Noot : GAS-boetes betekent "gemeentelijke administratieve boetes" en is in het leven geroepen in de periode 2003 om het administratieve werk van de politierechtbanken te verlichten.

Bvb. voor wildplassen tegen de kerktoren zou je vroeger volgens het politiereglement voor de politierechter kunnen gedaagd worden).
Om dit rechtbankwerk te verlichten heeft men GAS-boetes in het leven geroepen om overlast en kleine criminaliteit te beboeten.
Anno 2013 kunnen deze boetes oplopen tot 250 euro, voor minderjaringen rond de 150 euro.)

Welke GAS-boetes zouden wij (the boys & girls) rond de jaren 1950 zoal gekregen hebben?
(Noot: Omdat dit nogal gevoelig ligt worden in deze rubriek geen familienamen genoemd van de daders (of om het in termen van de GAS-boetes te zeggen " de overlastbezorgers ") )

  • In de bossen achter de kerktoren was men met de aanleg van de nieuwe wijken soms enorme putten aan het graven, en moest men met waterpompen het grondwater wegtrekken. Na de werkuren gingen we de lange afvoerslangen die naar een verder rioolstelsel liepen, terug afleiden naar de putten.
    Het water liep dus terug van waar het kwam..... hi hi hi.....

  • Als kleine gast ging ik wel eens keitjes, die tussen de trein- of spoorbiels liggen, op de rails leggen, om te zien welk effect dat op een trein had.... (oei oei oei, zouden we in 2013 zeggen...... )

  • In de (bekende) gebo-wijk die destijds werd aangelegd werden ook veel waterpompen gebruikt om het grondwater weg te pompen.
    Wat een pneumatica die pompen.... Maar wat zou nu het effect zijn als we nu eens een baksteen tussen al die horizontaal bewegende onderdelen zouden steken......

 

 

Het verhaal van de misdienaars.

(Ingezonden door Oscar Van Looveren)

Hoofdmisdienaar was destijds Ivo Monu en 3 anderen, waaronder Oscar Van Looveren en ik vermoed ook Frans Verresen en Karel Dierickx

Pastoor Vercammen had vermoedens dat er van de miswijn geproefd was, en had wat koolstof van de wierook aan de flessenhals gedaan.
Awel Ivo? Was de wijn goed? Vroeg pastoor Vercammen. “Ik zou het ni weten mijnheer pastoor” zei hij, waar de pastoor repliceerde “uwen mond zegt anders het tegendeel”
Door de koolstof was den Ivo natuurlijk verraden…..
Vercammen was een zeer humoristische figuur voor die tijd en wist het natuurlijk al langer dat er van de miswijn werd gedronken door de misdienaars, maar kon er eens goed mee lachen, Hij trok eens aan den Ivo zijn oren en gaf ons ieder een sigaarke en de kleinste wat koffiebonen, dat was allemaal in de pastorij….
Zulke zaken blijven altijd bij en maken indruk op ne kleine snotter van 8 jaar en den Ivo proefde voort en er volgden nog menigeen.

De hype van het pijp roken

Zo is er het volgende weetje:
Toen we ongeveer de leeftijd van 17-18 jaar waren, was er een hype of modeverschijnsel omtrent pijp roken. Als we ons goed herinnerden rookte bijna iedereen pijp, en gebruikte daarbij één van de tabaksmerken "Clan". Een tabak die je tot enkele meters ver kon ruiken. Sommigen vonden het een heerleijke geur, anderen meer een stank.....
We herinneren ons volgende pijprokers:
Stanny Schmidt, die overigens vandaag 40 jaar later dus, nog steeds pijp rookt. Eddy Huybrechts, Ludo Huybrechts, Erik Joosens (tot 50 jaar)....
Wie rookte in die periode nog allemaal een pijp?


Informatie of aanvullingen aub mailen naar Ludo Huybrechts via contact formulier onderaan website.

Moet er nog pap zijn?

Tijdens chirokampen werd er altijd heel lekkere pap gekookt in grote legerkookpotten. Eén iemand wou steeds ALLE pap voor zich alleen, en vond er niks beter op dan als de pap klaar was, in de pap te spuwen. Uiteraard lustte niemand dan deze pap nog, en had de spuwer haast de pap voor zich alleen.
De pap spuwer was Ludo Scheers, een man met negen levens, die de zeevaartschool deed, altijd quasi bedronken was in Pallieter en tijdens zijn eerste reis als kapitein in een haven van Denemarken om het leven kwam toen het schip ontplofte .


Even een wandelstok stelen?

Tijdens een chirokamp in Aywaille, na een lange trektocht en Ardense wandeling was iedereen uitgeput. Terug gekomen in het pittoreske stadje Aywaille, werd al snel een souvenirwinkeltje bezocht. Daar verkocht men allerlei spulletjes van de streek, zoals postkaarten, koffietassen, wandelkaarten, maar ook "wandelstokken". Na zo'n lange wandeling kon iedereen wel een wandelstok gebruiken, want we moesten nog enkele kilometers verder wandelen naar ons kamp.
Haast iedereen van the boys van Ekeren-Donk bezondigde zich toen aan een aan een diefstal van een wandelstok. Als we ons niet vergissen werden er toen 10 tot 15 wandelstokken gestolen.
Een jeugdzonde natuurlijk.
Gelukkig hadden we toen een fantastische leiding, die bij terugkomst in het kamp enige diefstal vermoedde, en iedere "dief" een gepaste straf gaf, en gebood om de wandelstok terug naar de souvernirwinkel te brengen.
Wie weet er nog welke straf ons toen werd toebedeeld en wie durft zijn familienaam als jeugdzondaar hierbij publiceren, als zijnde een palmares van jeugdzonden?


Informatie of aanvullingen aub mailen naar Ludo Huybrechts via contact formulier onderaan website.

Geweerhelden?

Wie herinnert zich het verhaal van een geweer dat gevonden werd aan "den ijskelder", en wat er toen allemaal gebeurde?
Informatie of aanvullingen aub mailen naar Ludo Huybrechts via contact formulier onderaan website.


Briefschrijvers:

In onze jeugdjaren waren we zulke goeie kameraden, dat we wel eens brieven naar elkaar schreven als we op reis waren.
In die brieven werd als eens geschreven over de "meiskes" van Ekeren-Donk.
Hierbij tonen we u zo'n brief.
Brief van Willy Tomboy aan Stanny Schmidt

Brief van Willy Tomboy aan Stanny SchmidtOpen haard:

Verhaal/anekdote ingezonden door Jo Verhelst
In het kerelslokaal was het "des savonds des savonds des savonds des savonds is het goed". De zondag avond was steevast leidersvergadering rond de open haard.
De Don die niet graag vergaderde, de mens had er een hekel aan, wist altijd wel een jobke dat nog moest gebeuren....

Het chirolokaal kuisen, wat schilderen of vernissen voor de lokaaluitbreiding (de bergplaats ooit nog van het gulden masker wilde hij herbouwen tot lokaal) enz..

Om 10 u moest Leo Van Praet stipt thuis zijn en dus was geregeld de leiderskring die er aan overschoot. Maar in de gloed van de open haard hebben we dikwijls gezeten en hele kasten, decors en wat weet ik nog allemaal opgestookt. Den Don kon niet nalaten als hij binnenkwam de open haard wat te herschikken, want die brandde nooit naar zijn goesting, en gesprekken konden alle richtingen uitgaan.

Op de kritische momenten was den Don er altijd die zo typisch voor hem zijn sigaret rolde in zijn ene hand en met zijn andere hand met de punten van zijn vingers omhoog een draai beweging maakte, met één of andere cynische opmerking zijn sigaret oplikte en dan erop zijn Jan Klaassen lach maakte dikwijls bij de meest serieuze klap. De geur van de open haard smelt nu nog door mijn neus en geregeld wanneer het vuur tot aan de bovenbalk raakte, moesten we met onze "taboeretjes" achteruit omdat het te warm werd. Ik kan nog altijd niet begrijpen dat er nooit brand is uitgebroken.

Stoer hingen er enkele dierenkoppen want Gaia moest nog uitgevonden

Vuurtje stook:

Verhaal/anekdote ingezonden door Jo Verhelst
Op een zondagavond was ik met de knapen naar "het bos achter de kerk"in het gezegende jaar 68 moet dat geweest zijn. We hadden hout gesprokkeld en met die gasten een vuurtje aangelegd omwille van de gezelligheid. De eerste villa's van de nieuwe wijk achter de kerk waren gezet, en slechts één was al bewoond. Het was achter waar nu het winkelcentrum staat.
De eigenaar kwam naar buiten en eiste dat ik als verantwoordelijke leider het vuur zou doven, want brandgevaar, bosbrand edm was zijn angst Het was een klein kampvuurtje. Ik weigerde en een kwartier later stond de Brasschaatse politie er, en het vuur moest gedoofd worden, al voelde ik aan de adem des agenten dat ze het tegen hun goesting deden., maar dat ze niet anders konden dan de wet te doen naleven.
Toen ik die zondagavond dit verhaal vertelde in de leiderskring, had de Vik Engelbeen, toen professioneel student en betoger van mei 68 een idee om zoete wraak te nemen We gingen naar de bewuste villa, staken er enkele kranten aan, maakten een ronde dans errond, en de Vik ging aan de woning bellen met de cynische vraag om een beetje water te hebben om zijn patatjes te kunnen koken. De gramschap waarin de man toen ontstak deed bij ons de lachspieren dubbel hard werken.
" Maakt GVD dat ge van mijnen eigendom zijt of ik laat u vervolgen wegens huisvredebreuk...."

 

Trappistendieven?

Verhaal/anekdote ingezonden door Jo Verhelst
De Donkse steenweg werd in die tijd heraangelegd, en de gaslantaarns werden ontmanteld de romantische maar o zo moeilijk bereidbare kasseiweg werd vervangen door een asfalt. Den Don wilde een graantje, zijnde een lantaarn in zijn tuin en vroeg ons om de gietijzeren lantaarn in zijn tuin te installeren. Nadien nodigde hij ons uit in zijn huis om een trappist te drinken. Terwijl wij aan de trappist zaten speelde iemand met de kroonkurk van zijn fleske en probeerde die dubbel te plooien. Dat was tegen de zin van den Don, die de stop nog moest hebben: Het was namelijk trappist van zijn moeder, en hij wilde de lege fleskes terug in de kelder leggen met de stop erop, zodat zijn moeder niets van de trappist diefstal zou bemerken........

 

Een sterke geit!

Verhaal/anekdote ingezonden door Herman Cleiren
Het gebeurde tijdens een kamp in Nandrin.
Op een zondag morgen kwam het bekende 2 CV’je van den don de kampplaats opgereden.
Onze proost ( Don Camillo) vroeg, “ hebben jullie al pistolets ". Het antwoord was natuurlijk "nee".
Met enkele sprongen we dan in de “Geit” en reden richting dorp langs smalle kronkelende hollewegen.
Plots kwam een paard en kar op de weg, en “de geit” was geparkeerd tegen de steile helling. Oef....
Als paard en kar voorbij waren liet de Don de “geit” terug op de weg bollen en zagen we, een kromme bumper en gedeukt voorspatbord. Den Don zei "dat is helemaal niet erg met wat trekken komt dat weer goed en gelukkig is er niets aan die paarden". Dus met een flink geblutste 2 CV verder om onze pistolets te halen...

 

300 kg arduin in een deux chevautje


Verhaal/anekdote ingezonden door Herman Cleiren
Over ons lokaal:
We hadden toch het mooiste lokaal van de ganse provincie, toch mankeerde er iets
volgens onze proost. Hij wilde een wasbak aan de zijmuur.
Tijdens één van de vele bezoekjes bij ons thuis op ”de Prinshoeve” zag den Don een grote arduinen drinkbak van de paarden die niet meer diende.
Prompt vroeg den Don aan ons vader of Hij die bak kon hebben.
Maar natuurlijk zegde vader, denkende dat zware ding ( 300 kg) krijgt Hij hier nooit weg.
Dat was buiten onzen Don gerekend, s’anderendaags kwam de bekende Geit den hof op gereden, met alleen de bestuurders stoel, achterklep gedemonteerd en twee planken.
Dus de zware arduinen bak in de Geit, die volledig door de achterpoten ging.
Toch sleurde dat 2 CV’je de zware last helemaal over de Prinshoeveweg tot aan het lokaal, een diepe voor achterlatend in den asse weg.

 

Oeps, mijn mannen vergeten op een parking!

Verhaal ingezonden door Oscar Van Looveren
De terugweg van Etienne Tormans en Vic engelbeen uit een kamp in Schonberg:
We waren op kamp in schonberg toen Etienne en Vic herexamen hadden. Geen probleem, den Don zou hen meenemen naar de Donk. Onderweg moest hij even rusten ter hoogte van Francorschamps en zei: mannen doe maar even een wandeling...
Wanneer zij terugkwamen was den Don weggereden, en thuis viel zijne frank dat die twee kornuiten in Francorschamps waren. Ze zijn wel liftent thuisgekomen met hun polo hemdje en zwarte broek zonder ene cent op zak.

 Tekst van lied ingezonden door André Schrans. Het lied is destijds gecreëerd door de grootvader van André Schrans. Het lied gaat over bekende Donkenaars van destijds.

Bekijk hierbij de tekst van het lied.

Donks liedje

 


Wie heeft er nog leuke of straffe verhalen of anekdotes die gepubliceerd kunnen worden, en de privacy niet te hard aantasten.
Wie durft een jeugdzonde te bekennen?
Informatie of aanvullingen aub mailen naar Ludo Huybrechts via contact formulier onderaan website.
Contactformulier wordt gebruikt om spam (ongewenste) mails te vermijden. Het formulier komt in de mailbox van Ludo Huybrechts terecht. Vermeld dan wel op het formulier wat het onderwerp is, en op welke pagina (titel of hoofdpunt) je een correctie wenst aan te brengen, een verbetering, reactie of vraag hebt.